Tworzenie makr automatyzujących pracę (wycena, generowanie dokumentów, masowe czynności)

W celu ułatwienia zarządzania biurem stworzyliśmy zestaw makr automatyzujących najczęściej wykonywane czynności, np. przygotowywanie wycen dla nowych klientów, generowanie dokumentów (do wewnętrznego obiegu w firmie), masowe poprawianie cen produktów, wyliczanie premii dla pracowników wg systemu premiowego, wyliczanie kosztów produkcji, oszacowanie potrzebnych surowców do produkcji pod konkretne zamówienie. Po analizie potrzeb u Klienta i stworzeniu narzędzi czas pracowników mógł zostać przeznaczony na rozwój firmy zamiast realizację bieżących zadań

Kontakt

Amantas IT Solutions

Jesionowa 37/31

50-504 Wrocław

+48 882 612 870

biuro@amantas.pl