Analiza danych, systemy Business Intelligence

U naszych Klientów we Wrocławiu obserwujemy niestety negatywny trend ignorowania danych. Dane są często rozproszone, nieuporządkowane, albo co gorsza nie są wcale zbierane. Tymczasem dane które są zbierane przez przedsiębiorstwa są cenną skarbnicą wiedzy o procesach biznesowych, klientach. Pomogą uatrakcyjnić ofertę dla klientów czy zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Naszym Klientom pomagamy przede wszystkim zbierać dane przez nich przetwarzane i zamieniać je na przydatne informacje.

Kolejnym krokiem jest ich przetwarzanie oraz wykorzystanie, przygotowując np. raporty dla menadżerów. Dzięki danym możemy sprawdzić, dlaczego koszty produkcyjne są wysokie, co można zoptymalizować, kiedy i czego klienci najwięcej kupują.

Idąc dalej można stworzyć system powiadomień informujący np. o brakach magazynowych, czy dobrym wyniku sprzedaży w danym tygodniu.

Niezbędna informacja i wiedza

Te wszystkie działania, związane z analizą danych, ułatwia wprowadzenie rozwiązania, jakim są systemy Business Intelligence. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do pełnej i aktualnej informacji o firmie i rynku, łatwiej podejmuje się strategiczne decyzje, redukując jednocześnie ryzyko biznesowe. W oparciu o fakty i przeprowadzone analizy danych, zmniejszyć można również ryzyko utraty klientów, czy przerwać produkcję towarów, na które nie ma już popytu. Systemy Business Intelligence składają się z różnych narzędzi raportujących i analitycznych, które mają dostarczać niezbędną informację i wiedzę.

Kompleksowa analiza danych nie musi być czasochłonna i bardzo kosztowna. Dzięki różnym aplikacjom do gromadzenia i analizowania danych, proces ten jest znacznie szybszy i bardziej opłacalny.

Kontakt

Amantas IT Solutions

Jesionowa 37/31

50-504 Wrocław

+48 882 612 870

biuro@amantas.pl